O mnie

Małgorzata Poliwka-Pacana

Adwokat Małgorzata Poliwka-Pacana jest członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie oraz na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej. Wieloletni pracownik naukowy prowadzący zajęcia dydaktyczne ze studentami. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa.